Войната не спря работата на BioTexCom!

Войната не спря работата на BioTexCom!

Клиниката работи с пълен капацитет и нито един ден не е спирала медицинската си дейност.

Read more