Ето видеоклип, направен по време на участието ни в конференцията на FTS в Дъблин, Ирландия. Клиниката BioTexCom беше представена от двама главни мениджъри на клиниката: Анастасия Александрова, която в продължение на много години оглавяваше катедрата по английски и Ярин Даченко, много успешен мениджър на дарение за яйца.

Конференцията беше много ориентирана към клиентите, имаше много умишлени родители, и въпреки че темата на срещата беше заместваща майка, темата за даренията за яйца също беше покрита. Анастасия говори главно за клиниката BioTexCom и ролята й в подпомагането на бъдещите родители по света. Тъй като Украйна се превърна в много желателна възможност за онези, които търсят заместващо майчинство и по много причини не могат или не искат да я преследват на друго място, освен в Украйна. Тя също така изясни, че BioTexCom е една от най-добрите клиники не само в Украйна, но и по целия свят. Благодарение на тази конференция получихме много нови клиенти и продължаваме да работим за Вас!

Видео: