От 1 август 2019 г. цените на програмите за донорски яйцеклетки
и донорски митохондрии са следните:

4900 евро – 1 опит с донорска яйцеклетка,

6500 евро – 1 опит с донорски митохондрии.

6900 евро – 2 опита с донорска яйцеклетка,

9900 евро – 2 опита с донорски митохондрии.

11900 евро – 5 опита с донорска яйцеклетка.

14900 евро – 5 опита с донорски митохондрии.