Днес жените, които са над 40 години, както и тези, които са претърпели многобройни неуспешни опити ин витро, могат да забременеят и да износят своето генетично дете. Това стана възможно с появата на програмата за митохондриално донорство.

Митохондрии – това са клетъчни органи, които превръщат входящите хранителни вещества в молекули, които служат, като универсален запас от енергия за всички процеси на организъма. Митохондриите са като енергийна станция,която зарежда с необходимата енергия и позволяват на органите да изпълняват качествено своите функции.

Често, митохондриите на яйцеклетките при жените 40+ са с ниска функционална активност. Това предотвратява и успешното зачеване. Причината за многобройни неуспешни ин витро опити също може да бъде ниска митохондриална активност.

Ето защо, пренасянето на необходимите донорски митохондрии с висока функционална активност, позволява на жените страдащи от безполдие да забременеят в резултат на ин витро оплождане. Как се провежда процедурата за донорство на митохондриите?

От донорската яйцеклетка се извличат здрави, функционално активни митохондрии и се свързват с яйцеклетките на пациентката. След това, се извършва оплождане със сперматозоиди и трансфер на здрав ембрион в матката на пациентката, чрез ин витро оплождане.

Трябва да се отбележи фактът, че донора на митохондриите не е генетичен родител на бъдещето дете! Дарените митохондрии съставляват по-малко от 1% от генетиката на детето. Затова, жените-донори нямат никакви законни права или задължения, по отношение на детето и те остават анонимни.

Програмата за донорство на митохондриите е пробив в областта на репродуктивната медицина, в частност на асистирана репродукционна технология. По цял свят, проблемът с безплодието добива рекордни стойности, и днес такива програми, като сурогатното майчинство и даряването на яйцеклетки, са много популярни. Благодарение на тях, всяка година, хиляди двойки стават родители. И даряването на митохондриите позволява на жената, самостоятелно да роди, запазвайки генетиката на родителите в бъдещото дете.

Украйна винаги е имала повече предимства в развитието на индустрията на асистирана репродуктивна технология, в частност, на законното провеждане на програмите за сурогатно майчинство и даряване на яйцеклетки.

Днес украинската клиника «BioTexCom» предлага на своите пациенти ембриологичен проект на световно ниво – програма за донорство на митохондрии. Програмата „дете от трима родители” ще позволи на хиляди жени от цял свят страдащи от безполдие , самостоятелно да износят и да родят свое бебе!