Уважаеми пациенти!

Клиниката Biotexcom започне да сътрудничи със Самостоятелна медико – диагностична лаборатория Синево България ЕООД.
Така за Вас ще бъде още по-лесно да направите всичките необходими предварителни изследвания,които са включени в цената на пакета и се приспадат от последната вноска.За повече информация, моля, пишете ни на имейл biotexcom.bg@biotexcom.com

Добре дошли!