Πpoгpaмaтa зa дoнopcĸи яйцeĸлeтĸи дaвa възмoжнocт зa лeчeниe нa:

 • жeни c нaмaлeнa фyнĸция нa яйчницитe и paннo нaвлизaнe в мeнoпayзa, ĸoитo имaт
  възмoжнocт зa изнocвaнe нa плoдa и paждaнe;
 • жени с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца;
 • жени които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират
  яйцеклетки;
 • раково болни жени, при които са премахнати яйчниците или те не могат да
  произвеждат качествени яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия.

Нашата клиника разполага със голяма донорска база,ние можем да Ви предложим много
млади, привлекателни и здрави донори, които ще започнат лечение и стимулация заедно с
вас.

 

Предимствата за нашите клиенти са:

 • В нашата клиника пациент получава всички донорски яйцеклетки от избрания
  донор ,това означава че дарените яйцеклетки от един донор не се делят между 2
  реципиентки.
 •  Всички нашите донори са млади,здрави майки които имат поне едно живородено дете.
 • Времето, което реципиентът се налага да чака за донорска яйцеклетка, е минимално.
 •  Клиниката работи само с пресен материал.
 •  Свеж трансфер на 5 ден (ембрионите се развиват до бластоцисти).

 

Критерии за кандидатстване на дарители на яйцеклетки:

 • Да е на възраст от 18 до 30 години;
 • Да е информиран за рисковете, които поема;
 • Да има поне едно живородено дете;
 • Да е дал писмено съгласие, заверено от нотариус;
 • Да е физически и психически здрав:

– Липса на фамилна анамнеза за наследствени заболявания;
– Отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
– Липса на заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;

 

Какво представлява програма ин витро с ДЯ.

Пункцията на донор се прави обикновено под лека упойка. След като яйцеклетките са
извлечени, те се оплождат от сперма от мъжки партньор или донорска сперма в
лабораторията като при традиционните ин витро, и тогава се прави ембриотрансфер на
пациентката пет дни по–късно. Повече хормони се дават до теста за бременност, които
потвърждава дали е настъпила бременност. Ако е така, хормоналната терапия продължава
през първия триместър.
Ако не е настъпила бременност, пациентката може да опита отново, веднага след като
настъпи следващия цикъл с друг дарител или някои от ембрионите, които са замразени за по–
нататъшна употреба.