Програма ин витро с донорска яйцеклетка.

Документи и изследвания за жената:

 • копия на документи (паспорт);
 • заключение от гинеколог ,че бременност не е противопоказна;
 • отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
 • ехография на млечни жлези (мамография);
 • ехография на малък таз ;
 • кръвна група и резус фактор.

Документи и изследвания на мъж (партньор):
 

 • копия на документи (паспорт);
 • отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
 • спермограма;
 • кариотип;
 • кръвна група и резус фактор.