Клиниката BioTexCom предлага услуги за даряване на яйца за жени на всяка възраст. Всяка жена може да избере най-подходящия пакет.
Има дори възможност да изберете пакета с гаранция за успех или възстановяване на пари в случай на 5 неуспешни опита.Широката база данни на донорите помага да се избере донорът, който е най-сходен.Всички донори са изследвани не само физически, но и психически. Дарението е изключително дарение. Един донор е за един клиент. Клиниката работи само с пресни яйца.